[Skip to Content]

Kategorier:

Kampanjer

Kriterier: En større kampanje med uttak i minst tre kanaler, som til sammen utgjør en helhet.

Sosiale Medier - Kampanjer og aktiviteter

Kriterier: Alle former for ideer og kampanjer der sosiale medier spiller hovedrollen.  

Reklamefilm i tradisjonelle medier

Kriterier: Alt av filmer som er sendt på lineære TV-kanaler eller kino (ikke nett-TV) 

Reklamefilm i online medier

Kriterier:  All onlinefilm der det finnes en tydelig oppdragsgiver og avsender, og uansett om det er betalt for visning eller ikke. Det vil si alt fra viralfilmer og filminnhold for nettsider til pre-rolls.

Annonser- Print og digital 

Kriterier: All trykt reklame på betalt plass: annonser, DM, plakater, Digitale annonser.

Sosialt ansvar

Kriterier:  Aktiviteter som kommuniserer sosialt ansvar internt og eksternt, og som fokuserer på ansvarlig drift, langsiktighet og sosiale aktiviteter.

Årets Reiselivsmarkedsfører - Ferdaprisen

Kriterier. Dette er hovedutmerkelsen. Denne prestisjetunge prisen gis av juryen til den klassevinneren som utmerker seg spesielt i én eller flere kategorier. Vinneren av Ferdaprisen må befinne seg på et høyt profesjonelt nivå, og ha markedsføring solid forankret i bedriftens filosofi. Det er ikke antall gull i de ulike kategoriene som nødvendigvis kvalifiserer for denne prisen, men juryens samlede vurdering av kandidatens strategiske og gjennomførte satsing på kvalitativ markedsføring, der innsatsfaktorer, som modighet, langsiktighet, gjennomtenkt budskap og høy kreativ verdi, har skapt et resultat juryen vil premiere. Hvilket budsjett som ligger bak det som skal presenteres, er underordnet.

Hvert gullbidrag er kandidat til Ferdaprisen – Årets Reiselivsmarkedsfører

Arbeidene blir vurdert etter følgende kriterier:

  • Utfordring – Forklar hvilken utfordring bedriften har forsøkt å løse
  • Løsning – Gi en kortfattet beskrivelse av tanken bak det innsendte arbeidet
  • Målsetning – Hva var bedriftens målsetning med aktiviteten?
  • Effekt av tiltak – Beskriv effekten av aktiviteten
  • Investering - return on investment
  • Grad av innovasjon-nytenkning

Til info: Noen ganger velger HSMAI National Advisory Board Norway å dele ut HSMAI Veiviserprisen og også av og til HSMAI Ærespris. Dette har ingenting med juryen for HSMAI Prisene å gjøre og gjelder ikke innsendte arbeider. 

Trykk her for å sende inn bidrag.

Share