[Skip to Content]

Kategorier:

Kampanjer

Kriterier: En større kampanje med uttak i minst tre kanaler, som til sammen utgjør en helhet.

Beste Lavbudsjett Kampanje

Kriterier: En kampanje laget med begrensede budsjetter med uttak i minst tre kanaler, som til sammen utgjør en helhet.

Sosiale Medier - Kampanjer og aktiviteter

Kriterier: Alle former for ideer og kampanjer der sosiale medier spiller hovedrollen.  

Kundeservice i sosiale medier/digitale flater

Kriterier: Aktiviteter og utøvelse av kundeservice i sosiale medier/digitale flater.

Reklamefilm i tradisjonelle medier

Kriterier: Alt av filmer som er sendt på lineære TV-kanaler eller kino (ikke nett-TV) 

Reklamefilm i online medier

Kriterier:  All onlinefilm der det finnes en tydelig oppdragsgiver og avsender, og uansett om det er betalt for visning eller ikke. Det vil si alt fra viralfilmer og filminnhold for nettsider til pre-rolls.

Annonser- Print og digital 

Kriterier: All trykt reklame på betalt plass: annonser, DM, plakater, Digitale annonser.

Utedørs / Gerijla / Stunt

Kriterier: Alt av eksisterende digitale og fysiske aktiviteter utendørs. Eksempelvis adshels, boards, stunts,  stands, skilt- og informasjonssystemer, installasjons- og utstillingsdesign.

Sosialt ansvar

Kriterier:  Aktiviteter som kommuniserer sosialt ansvar internt og eksternt, og som fokuserer på ansvarlig drift, langsiktighet og sosiale aktiviteter.

Visuell identitet

Kriterier: Visuelle identiteter for bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig. Eksempelvis: Logo, symboler, profil- og designprogrammer osv.

Årets PR-aktivitet

Kriterier: Aktiviteter som har klart å skape positiv, fortjent oppmerksomhet i ubetalte kanaler og som har klart å skape resultater oppnådd gjennom en god, langsiktig PR-strategi. Aktiviteten må gjerne være integrert med egne og betalte kanaler, men den ubetalte delen må ha spilt en vesentlig rolle for sluttresultatet.

Årets Merkevarebygger

Kriterier: Bedriften har bygget en solid merkevare internt og eksternt som er godt forankret internt i en god og helhetlige bedriftsidentitet og kultur

Årets innovative produktutvikler

Kriterier: Inspirerer til innovasjon og nytenkning for et produkt eller produktområde. Vurderer kun produkter/produktområder som har hatt minimum ett år i full drift.

Årets Reiselivsmarkedsfører - Ferdaprisen

Kriterier. Dette er hovedutmerkelsen. Denne prestisjetunge prisen gis av juryen til den klassevinneren som utmerker seg spesielt i én eller flere kategorier. Vinneren av Ferdaprisen må befinne seg på et høyt profesjonelt nivå, og ha markedsføring solid forankret i bedriftens filosofi. Det er ikke antall gull i de ulike kategoriene som nødvendigvis kvalifiserer for denne prisen, men juryens samlede vurdering av kandidatens strategiske og gjennomførte satsing på kvalitativ markedsføring, der innsatsfaktorer, som modighet, langsiktighet, gjennomtenkt budskap og høy kreativ verdi, har skapt et resultat juryen vil premiere. Hvilket budsjett som ligger bak det som skal presenteres, er underordnet.

Hvert gullbidrag er kandidat til Ferdaprisen – Årets Reiselivsmarkedsfører

Arbeidene blir vurdert etter følgende kriterier:

  • Utfordring – Forklar hvilken utfordring bedriften har forsøkt å løse
  • Løsning – Gi en kortfattet beskrivelse av tanken bak det innsendte arbeidet
  • Målsetning – Hva var bedriftens målsetning med aktiviteten?
  • Effekt av tiltak – Beskriv effekten av aktiviteten
  • Investering - return on investment
  • Grad av innovasjon-nytenkning

Til info: Noen ganger velger HSMAI National Advisory Board Norway å dele ut HSMAI Veiviserprisen og også av og til HSMAI Ærespris. Dette har ingenting med juryen for HSMAI Prisene å gjøre og gjelder ikke innsendte arbeider. 

 

Forlengelse av fristen for innsendelse

Vi har fått flere henvendelser om at flere trenger mer tid til innsendelse av bidrag og vi har derfor forlenget fristen til mandag morgen 11. desember kl 0900.  Det samme gjelder early bird prisen til prisfesten.

Share