[Skip to Content]

Kategorier:

 

Kampanjer

En større kampanje med uttak i minst tre kanaler, som til sammen utgjør en helhet inkludert godt PR arbeid.

Sosiale Medier - Kampanjer og aktiviteter

Alle former for ideer og kampanjer der sosiale medier spiller hovedrollen.  

Reklamefilm 

Alt av filmer inkl TV og kino og all online film der det finnes en tydelig oppdragsgiver og avsender, og uansett om det er betalt for visning eller ikke. Det vil si alt fra viral filmer og film innhold for nettsider til pre-rolls.

Annonser- Print og digital 

All trykt reklame på betalt plass: annonser, DM, plakater samt Digitale annonser.

Sosialt ansvar

Aktiviteter som kommuniserer sosialt ansvar internt og eksternt, og som fokuserer på ansvarlig drift, langsiktighet og sosiale aktiviteter.

Åpen klasse – Godt tenkt!

Gode idéer eller arbeid som ikke passer inn i noen av de andre kategoriene. som feks Intern markedsføring, event, smarte tanker, podcast, egne magasiner, teknologi, etc. faller også under denne kategorien.

Årets Reiselivsmarkedsfører - Ferda prisen

Dette er hoved utmerkelsen. Denne prestisjetunge prisen gis av juryen til den klassevinneren som utmerker seg spesielt i én eller flere kategorier. Vinneren av Ferda prisen må befinne seg på et høyt profesjonelt nivå, og ha markedsføring solid forankret i bedriftens filosofi. Det er ikke antall gull i de ulike kategoriene som nødvendigvis kvalifiserer for denne prisen, men juryens samlede vurdering av kandidatens strategiske og gjennomførte satsing på kvalitativ markedsføring, der innsatsfaktorer, som modighet, langsiktighet, gjennomtenkt budskap og høy kreativ verdi, har skapt et resultat juryen vil premiere. Hvilket budsjett som ligger bak det som skal presenteres, er underordnet.

Hvert gull bidrag er kandidat til Ferda prisen – Årets Reiselivsmarkedsfører

Arbeidene blir vurdert etter følgende kriterier:

  • Utfordring – Forklar hvilken utfordring bedriften har forsøkt å løse
  • Løsning – Gi en kortfattet beskrivelse av tanken bak det innsendte arbeidet
  • Målsetning – Hva var bedriftens målsetning med aktiviteten?
  • Effekt av tiltak – Beskriv effekten av aktiviteten
  • Investering - return on investment
  • Grad av innovasjon-nytenkning

 

Trykk her for å sende inn bidrag!

Share