[Skip to Content]

Nå kan du registrere dere i konkurransen hvor vi skal feire De Beste Reiselivsmarkedsførerne i Norge, og mange av deres samarbeidspartnere. Vi byr på en fantastisk kveld, hvor feiring, mat og topp underholdning blir i særklasse. Dette er bransjearrangementet nummer én i Norge.

Reiselivets Oscarsutdeling, HSMAI-prisene, arrangeres på Scandic Fornebu torsdag 9. januar.

Nå skal det feires. Stor fest, som samler mange hundre personer. Vi serverer middag og viner, og byr på topp underholdning og utdeling av HSMAI-prisene, og kåringen av Årets Reiselivsmarkedsfører – Ferdaprisen. 

Innsendelse av bidrag

For å sende inn bidrag må du først lage deg en profil. Dette kan du gjøre ved å trykke på "send inn bidrag" i menylinjen på toppen. Det er mulig å starte et arbeid og lagre det som en kladd og dermed er det bare å logge inn igjen når du er klar for å fortsette arbeidet. Dersom du sendte inn bidrag i fjor kan du logge deg inn med samme brukerkonto. 

Om du har spørsmål ta kontakt med Benedicte på bgb@hsmai.no

Arbeidene blir vurdert etter følgende kriterier:

  • Utfordring – Forklar hvilken utfordring bedriften har forsøkt å løse
  • Løsning – Gi en kortfattet beskrivelse av tanken bak det innsendte arbeidet
  • Målsetning – Hva var bedriftens målsetning med aktiviteten?
  • Effekt av tiltak – Beskriv effekten av aktiviteten
  • Investering - return on investment
  • Grad av innovasjon-nytenkning

Registrering av arbeider

Har du spørsmål i forbindelse med registreringen, kontakt Benedicte i HSMAI på e-post bgb@hsmai.no. 

Arbeider som sendes inn i feil kategori

Juryen har rett til å flytte feilsendte arbeider fra én kategori til en annen, og vil i det lengste bestrebe seg på å finne en alternativ kategori. Så langt det er praktisk mulig, vil innsender bli kontaktet, for selv å avgjøre om man ønsker å flytte arbeidet til riktig kategori. I kategorier som ikke er definert som kampanjekategorier, vil det juryeres både enkeltarbeider og kampanjer i samme kategori. Er du i tvil om hvilken kategori arbeidet hører under, kontakt HSMAI i god tid før innsendelse.

Opphavsrett

Det kreves at bedriften som sender inn bidrag, har opphavsrett eller rett til gjenbruk av bidragene. HSMAI vil ikke stå ansvarlig for misbruk av opphavsrett.

Priser og betaling

For hver innsendte kampanje og arbeider i kategoriene Kampanjer og Sosialt ansvar, betales kr. 1495,- for HSMAI medlemmer, og kr. 1695,- for ikke-medlemmer, for hvert innsendte bidrag.

For hvert innsendte enkeltarbeid, er prisen kun kr. 1295,- for HSMAI-medlemmer, og kr. 1495,- for ikke-medlemmer.

Faktura ettersendes, og må betales i god tid før juryeringen.

Bruk av arbeidene i etterkant

HSMAI forbeholder seg retten til å benytte alle premierte arbeider i markedsføringsøyemed, og i forbindelse med omtale av arrangementet og konkurransen.

HSMAI ønsker dere lykke til i konkurransen!

Share